ساعت :

مدیرکل ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی

ترددهای تجاری در مرز دوغارون با افغانستان روزانه به ۵۰۰ کامیون رسید
31 مرداد 1400

ترددهای تجاری در مرز دوغارون با افغانستان روزانه به ۵۰۰ کامیون رسید

مدیر کل ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: ترددهای تجاری در گذرگاه مرزی دوغارون تایباد با اسلام قلعه افغانستان در حال حاضر روزانه به حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون و تریلی رسیده است.

برو بالا