ساعت :

مدیر امور آب و فاضلاب سرخس

پروژه آبرسانی روستای قوش کهنه سرخس به بهره‌برداری رسید
17 تیر 1402

پروژه آبرسانی روستای قوش کهنه سرخس به بهره‌برداری رسید

مدیر امور آبفا سرخس گفت: پروژه آبرسانی روستای قوش کهنه سرخس به بهره‌برداری رسید.

حساب بانکی مشترکان بدهکار آب در سرخس مسدود می‌شود
1 شهریور 1400

حساب بانکی مشترکان بدهکار آب در سرخس مسدود می‌شود

مدیر امور آب و فاضلاب سرخس گفت: حساب‌های بانکی مشترکان بدهکار با امور آبفا مسدود می‌شود.

مشکل آب برخی روستاهای سرخس با جدا کردن آب دام از شرب حل می‌شود
2 تیر 1399

مشکل آب برخی روستاهای سرخس با جدا کردن آب دام از شرب حل می‌شود

مدیر امور آب و فاضلاب سرخس گفت: مشکل فشار آب در اکثر روستاهای سرخس به دلیل مصرف آب شرب توسط دام و انشعابات غیرمجاز است و اگر آب دام از شبکه توزیع آب انسانی حذف شود مشکل فشار آب حل می‌شود.

حفر ۴ حلقه چاه جدید برای افزایش کیفیت آب شرب سرخس
13 مرداد 1398
مدیر امور آب و فاضلاب شهری سرخس:

حفر ۴ حلقه چاه جدید برای افزایش کیفیت آب شرب سرخس

مدیر امور آب و فاضلاب شهری سرخس گفت: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی حفر 4 حلقه چاه جدید را برای افزایش کیفیت آب شرب شهر سرخس به عنوان یک پروژه میان مدت تعریف کرده است.

برو بالا