ساعت :

منطقه آزاد تجاری

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی  سرخس به منطقه آزاد – تجاری حق و مطالبه استان است
13 دی 1397
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد – تجاری حق و مطالبه استان است

مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تبدیل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و سرخس به مناطق آزاد تولیدی – تجاری حق و مطالبه استان است.

برو بالا