ساعت :

نظامي گنجوي

محفل ادبي شب نظامي گنجوي در سرخس برگزار شد
26 آذر 1397
با هدف معرفي مفاخر ادب فارسي؛

محفل ادبي شب نظامي گنجوي در سرخس برگزار شد

رئيس انجمن زبان و ادبيات پارسي شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد از برگزاري پنجمين محفل ادبي با هدف معرفي مشاهير فرهنگ و هنر ايران زمين خبرداد.

برو بالا