ساعت :

هلال بهشت

طرح «هلال بهشت» در سرخس در حال اجرا است
8 فروردین 1398
رئیس جمعیت هلال احمر سرخس در گفتگو با سرخس خبر:

طرح «هلال بهشت» در سرخس در حال اجرا است

رئیس جمعیت هلال احمر سرخس از اجرای طرح «هلال بهشت» در سرخس خبرداد.

برو بالا