ساعت :

همتی

دریاچه«بزنگان»سرخس به بخش خصوصی واگذاری می شود
25 دی 1397
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

دریاچه«بزنگان»سرخس به بخش خصوصی واگذاری می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بستر های لازم برای واگذاری دریاچه بزنگان سرخس به بخش خصوصی در حال مهیا شدن است.

برو بالا