ساعت :

واگن مخزنی

ورود 142 دستگاه واگن مخزنی به کشور از مرز سرخس
18 دی 1397

ورود 142 دستگاه واگن مخزنی به کشور از مرز سرخس

142 دستگاه واگن مخزنی نو از مرز ریلی سرخس به کشور وارد شد.

برو بالا