ساعت :

وزیر راه و شهرسازی

کریدور بین المللی شمال-جنوب در شاخه شرقی از طریق مرز سرخس برقرار است
27 اردیبهشت 1402

کریدور بین المللی شمال-جنوب در شاخه شرقی از طریق مرز سرخس برقرار است

وزیر راه و شهرسازی گفت: کریدور بین المللی شمال-جنوب می تواند در آینده سهم بالایی از حمل و نقل بین المللی میان روسیه و کشورهای CIS با هند، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اروپا را به خود اختصاص دهد و در حال حاضر در شاخه شرقی از طریق مرزهای سرخس و اینچه برون و در شاخه میانی از طریق بندر امیر آباد برقرار است.

پل سرخس–سرخس افتتاح شد
19 خرداد 1399

پل سرخس–سرخس افتتاح شد

پل جدید پایانه مرزی سرخس توسط وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر معماری و ساختمان ترکمنستان به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.

ساخت شریان اصلی ترانزیتی مشهد – سرخس اولویت راهسازی در خراسان رضوی است
6 تیر 1398
وزیر راه و شهرسازی:

ساخت شریان اصلی ترانزیتی مشهد – سرخس اولویت راهسازی در خراسان رضوی است

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت شریانهای اصلی ترانزیتی به ویژه جاده مشهد - سرخس و تکمیل پروژه راه آهن خواف - هرات اولویت راهسازی در خراسان رضوی است.

برو بالا