ساعت :

کارگران

کارگران واحد تعویض و تعمیر بوژی راه‌آهن سرخس خواستار حذف پیمانکار شدند
18 دی 1397

کارگران واحد تعویض و تعمیر بوژی راه‌آهن سرخس خواستار حذف پیمانکار شدند

حدود ۱۲۰ کارگر مرکز تعویض وتعمیر بوژی ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن سرخس خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود هستند.

برو بالا