ساعت :

گرمسیری

گرمای امسال در سرخس رکورد زد اما خبری از اعلام منطقه گرمسیری نیست
6 مرداد 1398
گزارش

گرمای امسال در سرخس رکورد زد اما خبری از اعلام منطقه گرمسیری نیست

با وجود اینکه رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از رکوردزنی سرخس در گرما خبر می‌دهد اما همچنان خبری از اعلام سرخس به عنوان منطقه گرمسیری نیست.

برو بالا