ساعت :

آب و فاضلاب خراسان رضوی

۳ سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس
12 مرداد 1400

۳ سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی سه سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس تهیه کرد.

برو بالا