ساعت :

آب کشاورزی

آستان قدس رضوی خود را از حل مشکلات فاصله می‌دهد/ آستان قدس رضوی باید نسبت به مصرف کمتر آب کشاورزی خود را موظف بداند
10 آذر 1398
دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی سرخس:

آستان قدس رضوی خود را از حل مشکلات فاصله می‌دهد/ آستان قدس رضوی باید نسبت به مصرف کمتر آب کشاورزی خود را موظف بداند

دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی سرخس با بیان اینکه آستان قدس رضوی خود را از حل مشکلات فاصله می‌دهد، گفت: آستان قدس رضوی باید نسبت به مصرف کمتر آب خود را موظف بداند.

برو بالا