ساعت :

اجتماع سلیمانی ها در سرخس

ترامپ چهره عریان ماهیت پلید آمریکا را نشان داد
20 دی 1398

ترامپ چهره عریان ماهیت پلید آمریکا را نشان داد

یک کارشناس مسائل سیاسی در اجتماع بزرگ «سلیمانی‌ها» در سرخس اظهار کرد: ترامپ چهره عریان ماهیت پلید آمریکا است و اوباما نیز دست چدنی با دستکش مخملی را داشت.

برو بالا