اداره جهاد کشاورزی سرخس
محصول پسته در سرخس در حال توسعه است/ برداشت پسته از اراضی آبی سرخس آغاز شد 02 مهر 1398
مدیر جهاد کشاورزی سرخس:

محصول پسته در سرخس در حال توسعه است/ برداشت پسته از اراضی آبی سرخس آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی سرخس از برداشت پسته در سطح 300 هکتار از باغات شهرستان خبر داد.