ساعت :

انبار غله کندکلی

ثبت ۵ اثر تاریخی از شهرستان سرخس در در فهرست آثار واجد ارزش
19 شهریور 1400

ثبت ۵ اثر تاریخی از شهرستان سرخس در در فهرست آثار واجد ارزش

معاون میراث ‌فرهنگی کشور در نامه‌های جداگانه به محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی، مراتب ثبت ۵ اثر ‌را در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی‌ تاریخی ابلاغ کرد.

برو بالا