ساعت :

بارانداز کانتینری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

ایجاد بارانداز کانتینری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس توسط چین
20 اردیبهشت 1401

ایجاد بارانداز کانتینری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس توسط چین

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: در پی بازدید مدیران ارشد شرکت CIBT کشور چین از منطقه ویژه اقتصادی سرخس، این شرکت چینی تصمیم دارد در این منطقه ویژه اقتصادی بارانداز کانتینری برای تهاتر کالای کشورش با سایر کشورهای منطقه ایجاد کند.

برو بالا