ساعت :

بخش مصاحبه

«علی‌صوفی» در چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر «شایسته تقدیر» شد
5 دی 1398
در بخش مصاحبه

«علی‌صوفی» در چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر «شایسته تقدیر» شد

«علیرضا علی صوفی» خبرنگار و فعال رسانه‌ای شهرستان سرخس در چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی در بخش مصاحبه «شایسته تقدیر» شد.

برو بالا