ساعت :

بسیجیان سرخس

تولید ۱۰۰ هزار ماسک توسط بسیجیان سرخس
12 مرداد 1399

تولید ۱۰۰ هزار ماسک توسط بسیجیان سرخس

فرمانده سپاه سرخس گفت: ۱۰۰ هزار ماسک توسط بسیجیان تهیه شده است.

برو بالا