ساعت :

بهشتی منفرد

حجم مبادلات تجاری از مرز سرخس رو به افزایش است
8 تیر 1401

حجم مبادلات تجاری از مرز سرخس رو به افزایش است

رئیس دفتر نمایندگی شمال و شرق وزارت امور خارجه گفت: حمل و نقل ریلی از سرخس به ترکمنستان، روز به روز افزایش پیدا می کند و حجم زیادی از مبادلات تجاری از طریق ریل انجام خواهد شد.

برو بالا