بیمارستان ناظران مشهد
واکسیناسیون بیماران خاص در بیمارستان ناظران مشهد 30 مرداد 1400

واکسیناسیون بیماران خاص در بیمارستان ناظران مشهد

مترون بیمارستان ناظران گفت: تزریق واکسن افراد دارای بیماری‌های قلبی، روماتیسمی، مغز و اعصاب، ریوی، پوست، غدد، هماتولوژی و انکولوژی در بیمارستان ناظران انجام می‌شود.