ساعت :

تصویب

تبدیل منطقه ویژه سرخس به «منطقه آزاد» در هیأت دولت تصویب شد
11 شهریور 1398

تبدیل منطقه ویژه سرخس به «منطقه آزاد» در هیأت دولت تصویب شد

نماینده مردم سرخس در مجلس از تصویب تبدیل سرخس به منطقه آزاد تجاری در جلسه شب گذشته هیأت دولت خبر داد.

برو بالا