ساعت :

جام رسانه و مهربانی

اهدای تجهیزات ورزشی به 8 روستای محروم شهرستان سرخس
6 تیر 1401

اهدای تجهیزات ورزشی به 8 روستای محروم شهرستان سرخس

به همت آستان قدس رضوی لوازم و تجهیزات ورزشی به 8 روستای محروم شهرستان سرخس اهداء شد.

برو بالا