ساعت :

جزئیات مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت

جزئیات مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت سرخس مشخص شد
8 شهریور 1401
پیگیری اختصاصی سرخس‌خبر

جزئیات مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت سرخس مشخص شد

جزئیات مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت سرخس با برگزاری جلسه‌ای در فرمانداری سرخس مشخص شد.

برو بالا