ساعت :

حمل و نقل ریلی

کریدور بین المللی شمال-جنوب در شاخه شرقی از طریق مرز سرخس برقرار است
27 اردیبهشت 1402

کریدور بین المللی شمال-جنوب در شاخه شرقی از طریق مرز سرخس برقرار است

وزیر راه و شهرسازی گفت: کریدور بین المللی شمال-جنوب می تواند در آینده سهم بالایی از حمل و نقل بین المللی میان روسیه و کشورهای CIS با هند، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اروپا را به خود اختصاص دهد و در حال حاضر در شاخه شرقی از طریق مرزهای سرخس و اینچه برون و در شاخه میانی از طریق بندر امیر آباد برقرار است.

برو بالا