ساعت :

حوادث جاده ای سرخس

افزایش ۴۲ درصدی تلفات و سوانح خودرویی در جاده سرخس
29 آذر 1398

افزایش ۴۲ درصدی تلفات و سوانح خودرویی در جاده سرخس

تلفات و سوانح خودرویی در جاده ترانزیتی مشهد - سرخس در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲درصد رشد داشته است.

برو بالا