ساعت :

حوزه آزمونی

دستورالعمل اجرایی آزمون استخدامی بیمارستان غدیر صنعت نفت سرخس اعلام شد/ از تعداد و زمان پاسخگویی به سوالات تا نداشتن نمره منفی
28 اردیبهشت 1401
برو بالا