ساعت :

خداحافظی

شهردار سرخس یکسال مانده به پایان عمر شورای پنجم، خداحافظی کرد!
31 خرداد 1399

شهردار سرخس یکسال مانده به پایان عمر شورای پنجم، خداحافظی کرد!

احمد صفایی امروز با سپاس و قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر و همکارانش در شهرداری خداحافظی کرد.

برو بالا