ساعت :

خروج آب

فرماندار: حتی یک قطره آب از سفره‌های زیرزمینی سرخس به ترکمنستان نرفته است
10 آذر 1398
در جلسه شورای حفاظت از آب سرخس مطرح شد

فرماندار: حتی یک قطره آب از سفره‌های زیرزمینی سرخس به ترکمنستان نرفته است

فرماندار سرخس در جلسه شورای حفاظت از آب سرخس بیان کرد: حتی یک قطره آب از سفره‌های زیرزمینی سرخس به ترکمنستان نرفته است

برو بالا