ساعت :

خروج بازیکنان

هیات فوتبال خراسان رضوی تا تعیین تکلیف پدیده درخواست خروج بازیکنان را امضا نمی‌کند
29 مرداد 1400

هیات فوتبال خراسان رضوی تا تعیین تکلیف پدیده درخواست خروج بازیکنان را امضا نمی‌کند

دبیر هیات فوتبال خراسان رضوی گفت: تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌های باشگاه پدیده و پرداخت آن، هیات فوتبال خراسان رضوی نامه خروج هیچیک از بازیکنان این تیم را امضا نخواهدکرد.

برو بالا