ساعت :

دادگستری شهرستان سرخس

تاکید رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان سرخس بر برخورد با ترک فعل مسئولان
30 خرداد 1401

تاکید رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان سرخس بر برخورد با ترک فعل مسئولان

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان سرخس گفت: با ترک فعل مسئولان برخورد می‌شود.

برو بالا