داروخانه
کشف دارو‌های تاریخ گذشته در یکی از داروخانه‌های سرخس 09 خرداد 1398

کشف دارو‌های تاریخ گذشته در یکی از داروخانه‌های سرخس

مقادیر زیادی دارو‌های تاریخ مصرف گذشته و فاقد کد اصالت بهداشتی و درمانی در یکی از داروخانه‌های شهر سرخس کشف و ضبط شد.