دکتر مهدی قلیان
واکسیناسیون ساکنان مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 29 مرداد 1400

واکسیناسیون ساکنان مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تا کنون یک میلیون و ۱۲۷هزار نفر از ساکنان زیر پوشش این دانشگاه در برابر بیماری کووید-۱۹ واکسینه شدند.