ساعت :

راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور متحد مردم شیعه و سنی سرخس در راهپیمایی ۲۲ بهمن
22 بهمن 1401

حضور متحد مردم شیعه و سنی سرخس در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم شیعه و سنی سرخس امروز با حضور وحدت آفرین خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

برو بالا