ساعت :

رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام رحیم علی‌آبادی

آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام رحیم علی‌آبادی در سرخس/ سه روز دیگر تا شروع مسابقات
20 اردیبهشت 1401

آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام رحیم علی‌آبادی در سرخس/ سه روز دیگر تا شروع مسابقات

آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام رحیم علی‌آبادی در سرخس آغاز شد.

برو بالا