ساعت :

رهبر انقلاب

19 اردیبهشت 1399

اطلاع‌نگاشت | حق کارگر، وظیفه کارفرما

رهبر انقلاب، در ارتباط تصویری با چند مجموعه تولیدی (۱۳۹۹/۲/۱۷) حقوق طبیعی کارگران را ذکر کردند و رعایت آنها را وظیفه کارفرمایان دانستند. در این اطلاع نگاشت، حقوق مذکور را مرور می‌کنیم.

برو بالا