ساعت :

روایتگر اول

ببینید | دوره خبرنگاری و عکاسی «روایتگر اول» با همکاری پایگاه خبری سرخس‌خبر در سرخس برگزار شد
3 شهریور 1401

ببینید | دوره خبرنگاری و عکاسی «روایتگر اول» با همکاری پایگاه خبری سرخس‌خبر در سرخس برگزار شد

دوره خبرنگاری و عکاسی "روایتگر اول" طی دو روز و با حضور فعالان فضای مجازی در شهرستان سرخس برگزار شد.

ببینید | دوره خبرنگاری و عکاسی “روایتگر اول” با همکاری پایگاه خبری سرخس‌خبر در سرخس برگزار شد

ببینید | دوره خبرنگاری و عکاسی “روایتگر اول” با همکاری پایگاه خبری سرخس‌خبر در سرخس برگزار شد

دوره خبرنگاری و عکاسی "روایتگر اول" طی دو روز و با حضور فعالان فضای مجازی در شهرستان سرخس برگزار شد.

برو بالا