ساعت :

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی

قطع برق بخش خانگی خراسان رضوی کاهش یافت
31 مرداد 1400

قطع برق بخش خانگی خراسان رضوی کاهش یافت

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی گفت: الزام اجرای برنامه روزانه مدیریت مصرف برق بخش‌های صنعت و کشاورزی در این استان همچنان برقرار است اما احتمال قطع برق بخش خانگی استان نسبت به هفته های گذشته بسیار کاهش یافته است.

برو بالا