ساعت :

سرخس هوا ندارد

فیلم ارسالی مخاطبان از وضعیت ریزگردها در شهر سرخس ساعت ۱۴
30 آذر 1400

فیلم ارسالی مخاطبان از وضعیت ریزگردها در شهر سرخس ساعت ۱۴

یکی از مخاطبان سرخس خبر با ارسال فیلمی وضعیت ریزگردها در شهر سرخس را به نمایش گذاشت.

برو بالا