ساعت :

سردار سلیمانی

انتقام سخت را نه تنها ما بلکه جبهه مقاومت خواهد گرفت
17 دی 1398

انتقام سخت را نه تنها ما بلکه جبهه مقاومت خواهد گرفت

امام جمعه سرخس بیان کرد: چرا برخی از احمق‌ها از این حماقتی که دارند خارج نمی‌شوند، خون سردار خیلی مسائل را روشن کرد؛ مرگ بر کسانی که می‌گویند انتقام سخت نگیریم، این‌ها در ریختن خون سردار شریک هستند؛ انتقام سخت را نه تنها ما بلکه جبهه مقاومت خواهد گرفت.

برو بالا