ساعت :

سرریز شدن

اختصاصی| سددوستی در آستانه سرریز شدن
30 اردیبهشت 1399

اختصاصی| سددوستی در آستانه سرریز شدن

تصاویر اختصاصی سرخس خبر از سددوستی که امروز گرفته شده است نشان می‌دهد که این سد در آستانه پر شدن و سرریز شدن است.

برو بالا