ساعت :

سرپرست جدید

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سرخس منصوب شد
28 اردیبهشت 1399

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سرخس منصوب شد

با حکم حمیدرضا پوریوسف، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی، سرپرست اداره بهزیستی شهرستان‌های سرخس و صالح آباد منصوب شدند.

برو بالا