ساعت :

سرپرست شبکه دامپزشکی سرخس

مسمومیت باعث تلف شدن دام‌های دامدار روستای گنبدلی شد
23 تیر 1401

مسمومیت باعث تلف شدن دام‌های دامدار روستای گنبدلی شد

سرپرست شبکه دامپزشکی سرخس با اشاره به تلف شدن دام‌های دامدار روستای گنبدلی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده فرضیه اینکه عامل عفونی باعث تلف شدن دام‌ها شده باشد، رد شد و علت اصلی تلف شدن آنها مسمومیت آنها بوده است که البته نوع مسمومیت هنوز مشخص نیست.

برو بالا