ساعت :

سعید زحمتکشان

سرپرست بنیاد مسکن سرخس: تلاش می‌کنیم با وجود حجم کارهای میدانی و تعداد پایین نیروها جوابگوی ارباب رجوع باشیم
28 آذر 1398

سرپرست بنیاد مسکن سرخس: تلاش می‌کنیم با وجود حجم کارهای میدانی و تعداد پایین نیروها جوابگوی ارباب رجوع باشیم

سرپرست بنیاد مسکن سرخس گفت: ممکن است با توجه به دستورالعمل‌ها نتوانیم آن‌گونه که باید جوابگوی ارباب رجوع باشیم اما تلاش می‌کنیم با وجود حجم کارهای میدانی و تعداد پایین نیروها جوابگوی ارباب رجوع باشیم.

برو بالا