ساعت :

سید مهدی طغیانی

لوایح ایجاد مناطق آزاد سرخس و دوغارون تصویب شد
7 تیر 1401

لوایح ایجاد مناطق آزاد سرخس و دوغارون تصویب شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس و دوغارون در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

برو بالا