ساعت :

طرح

تدوین طرح نیازسنجی آبی منطقه ویژه اقتصادی سرخس
7 دی 1398

تدوین طرح نیازسنجی آبی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: طرح نیازسنجی آبی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در قالب برنامه‌ای ۵ ساله تدوین می‌شود.

برو بالا