ساعت :

طوفان

طوفان عصر جمعه در سرخس باعث شکسته شدن حدود ۵۰۰اصله درخت و خسارت ۵ میلیارد تومانی شد
22 خرداد 1401

طوفان عصر جمعه در سرخس باعث شکسته شدن حدود ۵۰۰اصله درخت و خسارت ۵ میلیارد تومانی شد

حمید دانشی مقدم شهردار سرخس گفت: طوفان عصر جمعه در سرخس باعث شکسته شدن حدود ۵۰۰ اصله درخت و خسارت ۵ میلیارد تومانی شد.

برو بالا