ساعت :

علی اکبر نادری

رئیس مرکز بهداشت سرخس معرفی شد
15 دی 1399

رئیس مرکز بهداشت سرخس معرفی شد

علی اکبر نادری به‌عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شد.

برو بالا