ساعت :

فراخوان داوطلبان

فراخوان داوطلبان برای کمک به کادر درمان مشهد
29 مرداد 1400

فراخوان داوطلبان برای کمک به کادر درمان مشهد

بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی برای اعزام نیروی داوطلب جهادی و کمک به کادر درمان در مراکز بستری بیماران کرونایی در مشهد فراخوان داد.

برو بالا