فرمانده انتظامی سرخس
 کشف تریاک در سرخس 03 مرداد 1400

 کشف تریاک در سرخس

فرمانده انتظامی سرخس از کشف ۴ کیلو تریاک بسته‌بندی شده در این شهرستان خبر داد.