ساعت :

قوش خزاعی سرخس

اجرای مرمت اضطراری انبار غله قوش خزاعی سرخس
12 فروردین 1399

اجرای مرمت اضطراری انبار غله قوش خزاعی سرخس

جانشین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از اجرای عملیات مرمت اضطراری در انبار غله قوش خزاعی سرخس خبر داد.

برو بالا